Du är här

Koordinatorer

Två vuxna grågäss med sex ungar simmar i en sjö. Foto.För varje län finns det en regional koordinator som hjälper till att samordna arbetet med standardrutterna (ibland även punkt- och nattrutter). Finns det två namn gäller det första den person som arbetar mer praktiskt med inventeringarna och den andra personen är länsstyrelsens kontaktperson.

 

 

AB - Stockholm Tomas Viktor Tel. 073-443 88 35, Mats Thuresson Tel. 010-223 16 02

C - Uppsala Baltasar Pinheiro Tel. 070-2625624, Cecilia Käll

D - Södermanland Linda Sundregård Tel. 010-223 44 18

E - Östergötland Lars Gezelius Tel. 010-223 53 94

F - Jönköping Marielle Gustafsson Tel. 010-223 63 72

G - Kronoberg Louise Ellman-Kareld Tel. 010-223 78 96

H - Kalmar Elin Boberg Tel. 010-223 83 41

I - Gotland Tomas I Johansson Tel. 010-223 92 48

K - Blekinge Marcus Törnberg Tel. 010-224 01 76

M - Skåne Svensk Fågeltaxering Tel. 046-2224716, Kristian Nilsson Tel. 010-224 15 20

N - Halland Erika Tollebäck Tel. 010-2243367

O - Västra Götaland Peder Hedberg Fält Tel. 010-224 56 56

S - Värmland Dan Mangsbo Tel. 010-224 74 92

T - Örebro Helena Rygne Tel. 010-224 87 64

U - Västmanland Per Hedenbo Tel. 010-224 92 71

W - Dalarna Lars-Erik Nilsson Tel. 070-3031905​, Marianne Pasanen-Mortensen Tel. 010-

X - Gävleborg Karin Antonsson Brink Tel. 010-225 12 43

Y - Västernorrland Frans Olofsson Tel. 0611-34 92 96

Z - Jämtland Tomas Bergström Tel. 010-225 33 51

AC - Västerbotten Erik Owusu-Ansah Tel. 010-225 43 58

BD - Norrbotten Susanne Backe Tel. 010-225 52 39