Du är här

Länkar

Fler projekt som övervakar fåglar och annan biodiversitet

 Sverige   

 Naturvårdsverkets miljöövervakning, program Landskap 

Ringmärkning av flyttande fåglar vid Ottenby 

Räkning av höstflyttande fåglar vid Falsterbo 

Nationella sjöfågelräkningar

Svensk Dagfjärilsövervakning

Datavärdskap, fåglar och fjärilar

Andra svenska övervakningsprojekt

Ringmärkning av flyttande fåglar vid Falsterbo

LUVRE-projektet i Ammarnäs - populationstrender hos fjällens fåglar

Ånnsjöns Fågelstation

Projekt Havsörn

Fågelövervakning i övriga världen (~Svensk Fågeltaxering)

 Danmark   

 Finland   

 Norge 

​ Storbritannien

 Holland 

 Europa​  

 Nordamerika 

 Arktis