Du är här

Artiklar om rödlistade arter

tisdag, augusti 22, 2017

I Vår Fågelvärld, som är Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sveriges tidskrift, har det på senare tid publicerats korta artiklar om några av våra rödlistade fågelarter. När det bestäms vilka fågelarter som skall vara på den svenska rödlistan väger Svensk Fågeltaxerings data ofta tungt. De tre artiklar som publicerats i Vår Fågelvärld under 2016 och 2017 listas nu i vår publikationslista. Artiklarna har skrivits av Markus Lagerqvist och arterna som behandlas är höksångare, lappsparv och hussvala. Åtminstone för de två sistnämnda arterna är Svensk Fågeltaxerings data av största betydelse.