Du är här

Lägesrapport från inventeringsfronten

tisdag, augusti 29, 2017

Under vintern, våren och sommaren har det strömmat in protokoll från våra fantastiska inventerare. Från vintern 2016/2017 har det hittills kommit 566 protokoll, varav 275 från huvudperioden (jul/nyår) och 99 från den prioriterade period 5 (mars). Det är helt i paritet med fjolåret. En del eftersläntrare kommer förmodligen att komma in under hösten. Det har kommit exakt 200 sommarpunktruttsprotokoll, 306 protokoll från 98 nattrutter och 464 protokoll från standardrutterna. Många fler protokoll lär komma in för de tre sistnämnda systemen. Inte minst siffran för standardrutterna är glädjande hög. Det bokades totalt 583 rutter, vilket indikerar att slutresultatet kan bli runt 520-530 och därmed det nästa bästa året hittills (det gjordes 585 rutter 2008 och 519 rutter 2009). Utöver detta har vi fått in en stor mängd protokoll (ännu oräknade) från sjöfågelrutter och kustfågelrutor. Den insats som Sveriges fågelinventerare gör i dessa våra program är både storslagen och imponerande!

Nu ligger det en lång höst framför oss med att hantera, datalägga och kontrolläsa alla protokollen. Den som ännu inte rapporterat sina inventeringar får gärna göra det snarast!