Du är här

Midvinterräkningar av sjöfågel

onsdag, augusti 23, 2017

Varje år sedan 1966 har det i januari räknats övervintrande sjöfåglar i Sverige, ett systerprojekt till Svensk Fågeltaxering som drivits av Leif Nilsson sedan starten. I teamet ingår numera också Fredrik Haas. Räkningarna ingår i ett internationellt samarbete som koordineras av Wetlands International. Resultaten från senaste vinterns inventeringar, som vanligt utförda av ett stort antal frivilliga, är nu preliminärt sammanställda (en tryckt rapport kommer senare under året).

Totalt besöktes ca 800 lokaler, från Skåne i söder till Ångermanland i norr. Sammanlagt noterades 439 272 individer fördelat på 54 arter. Vanligaste art blev vigg som sågs i 124 626 exemplar, därefter följde gräsand (110 875) och knipa (42 483). Nytt för i år var att vadare skulle registreras, vilket bland annat resulterade i att inte mindre än 411 skärsnäppor rapporterades. Januariräkningarna finansieras av Naturvårdsverket och ingår i den nationella miljöövervakningen. Liknande räkningar, om än inte lika omfattande, sker under september varje år.

Den som vill veta mer om september- och januariinventeringarna kan läsa här. Där finns även kontaktuppgifter för den som vill anmäla sig som inventerare.