Du är här

Uppgradering av instruktioner och fågelnamn

torsdag, juni 8, 2017

Vi har idag uppdaterat alla fem redovisningsprotokoll (Excel-filer) vad gäller de svenska fågelnamnen. Bland annat har, på mångas begäran, "gladan" nu uppgraderats till "röd glada". smiley Metodbeskrivningen till standardrutterna har modifierats, framför allt med hänsyn till informationen om kartmaterial, koordinatsystem för rutterna och användandet av GPS.

Samtidigt flyter inventeringsprotokoll in i en strid ström från landets fantastiska inventerare. Bland annat kan vi konstatera att rekordet för antalet brandkronade kungsfåglar från i fjol, fyra individer, redan är slaget. Sammanlagt sju individer är registrerade - hittills!