Du är här

Vinterfågelräkningen börjar 5 oktober

måndag, oktober 2, 2017

Det är nu dags för den 43:e upplagan av Vinterfågelräkningen! Den 5 oktober börjar period 1, en de fem räkningsperioderna under vintern. Såväl nya som gamla inventerare välkomnas att vara med. Är du ny så skall du börja med att skapa en egen rutt att räkna. Du skall sätta ut 20 punkter på valfri plats i terrängen, varifrån du sedan skall räkna under exakt fem minuter. Varför inte kombinera nytta med nöje och lägga ut 20 punkter längs din favoritpromenad eller vid ett antal favoritskådarställen? Läs mer på Vinterfågelräkningens metodsida och i det följebrev som alla tidigare inventerare nyss fått i ett eget utskick. Ha det fint i vintermarkerna!

PS. Dina resultat används  både till den systematiska uppföljningen av hur det går för Sveriges vinterfågelfauna och till forskning riktad mot att förstå vad dessa förändringar beror på. Nyligen samanalyserade vi vinterfågeldata från Holland, Danmark, Sverige och Finland (Lehikoinen et al. 2016). Generellt blev det fler övervintrare i Finland och färre i Holland, vilket tyder på att efterhand som vintrarna blir varmare övervintrar många kortdistansflyttare och partiella flyttfåglar allt nordligare.