Du är här

Nyheter

Kustfågelrapport för 2016

Under 2016 genomfördes den andra inventeringssäsongen inom ramen för den nationella kustfågelövervakningen.

--> Läs mer

Skogen och skogens fåglar

I dagarna publicerades en vetenskaplig analys som vi på Svensk Fågeltaxering gjort tillsammans med Riksskogstaxeringen, SLU. Vi har jämfört skogsfåglarnas antalsförändringar i Sverige de senaste 18 åren med hur skogen har förändrats.

--> Läs mer

Dags för Vinterfågelräkningen

Nu är det dags för ännu en vintersäsong i sällskap av Vinterfågelräkningen och våra vinterfåglar!  Det är nu den 42:a säsongen sedan starten 1975/76 och några inventerare har faktiskt varit med alla år!

--> Läs mer

Arbete med ny rapport för Östersjön

Svensk Fågeltaxering bidrar för tillfället med såväl data som analyser till Helsingforskonventionens (HELCOM) arbete med en rapport om Östersjöns hälsotillstånd (

--> Läs mer

Ny fågelatlas för Europa

I början av september möttes 250 personer från mer 50 länder i Halle, Tyskland, för att diskutera fågelmonitoring och fågelatlasarbete.

--> Läs mer

Sidor