Du är här

Blogg tips!

Värdet av svenska fågelinventerares insatser vid kartläggandet av den svenska fågelfaunan uppmärksammas i en bloggserie under våren på Miljödepartementets hemsida. Den senaste bloggen är skriven av professor emeritus Staffan Ulfstrand:

--> Läs mer

Inventerarfronten

Det har varit mycket på inventerarfronten på sistone.

--> Läs mer

Information uppdaterad

Nu är all löpande information uppdaterad på hemsidan. Vill du se de aktuella trenderna för Sveriges vanliga fåglar, kolla här.

--> Läs mer

Gråsparvens ekologi

 Idag disputerade Maria von Post vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, på en avhandling om gråsparvens ekologi. I en av avhandlingens uppsatser analyserades data från Vinterfågelräkningen.

--> Läs mer

Bokningsläget för standardrutter inför 2013

 Bokningsläget för standardrutterna inför 2013 ligger nu ute för första gången i år. Notera att många inventerare ännu inte hunnit svara på vår förfrågan.

--> Läs mer

Sidor