Du är här

Nyheter

Årsrapporten klar

Nu är vi äntligen klara med årsrapporten för 2021. Den är precis skickad till tryckeriet.

--> Läs mer

Dags för nattrutterna 2022

Den första mars drar årets nattruttssäsong igång. På nattrutterna räknar vi kvälls- och nattaktiva fåglar, däggdjur och sedan några få år tillbaka även ljudligt lekande grodor och paddor.

--> Läs mer

Sveriges fåglar 2021 är nu klar

Traditionen fortsätter! För fjärde året i rad har Anders Wirdheim på Birdlife Sverige tillsammans med oss på SFT sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige.

--> Läs mer

God Jul och Vinterfågelräkningen

Det stundar inte bara jul- och nyårshelger utan också den 47:e säsongen för Vinterpunktrutterna. Huvudräkningsperiod för den sistnämnda har just börjat och pågår till 8 januari.

--> Läs mer

Nya europeiska fågeltrender

Inom Svensk Fågeltaxering samlas data in om Sveriges fåglar av hundratals duktiga frivilliga. Dessa data används inte bara för att beskriva hur det går för Sveriges fåglar, de bidrar även till att beräkna hur det går för fåglarna i hela Europa.

--> Läs mer

Sidor