Du är här

171 sommarpunkrutter

Vi har nu prickat av de flesta protokoll som kommit in under sommaren. Just nu är summan 171 sommarpunktrutter och 311 standardrutter.

--> Läs mer

Utskicket till standardruttsinventarna

I dagarna skickar vi ut det gemensamma utskicket till standardruttsinventerarna i södra Sverige.

--> Läs mer

Inventerträff

I helgen avhölls Svensk Fågeltaxerings första inventerarträff med ca. 35 deltagare från hela landet.

--> Läs mer

Ny bok, Häckar i Sverige

Nu är boken om hur många fåglar som häckar i Sverige här!

--> Läs mer

Bokning Standardrutter

Bokningen av standardrutterna är i full gång och läget just nu kan du titta på här.

--> Läs mer

Sidor