Du är här

Trendfigurer och indikatorer uppdaterade

Alla trendfigurer och indikatorer är nu uppdaterade här på hemsidan och årsrapporten finns nedladdningsbar.

--> Läs mer

Årsrapport för 2011

Årsrapporten för 2011 är nu på väg ut till alla inventerare. Vi hoppas den skall ge er en stunds spännande och inspirerande läsning. Resultaten läggs strax ut även här på hemsidan.

--> Läs mer

Välkommen på inventerarmöte i Lund

En träff för dig som är, har varit, eller vill bli fågelinventerare i Svensk Fågeltaxering

--> Läs mer

Testa dina kunskaper

Kolla dina kunskaper som inventerare. En norsk hemsida finns tillgänglig där du kan testa hur väl du känner igen fåglarna till utseende och läte.

--> Läs mer

Fåglarna "halkar efter"

Data från standardrutterna ingår i en europeisk studie som analyserat hur fågelsamhällena har förändrats i takt med de senaste 18 årens allt varmare somrar.

--> Läs mer

Sidor