Du är här

Nyheter

Ny årsrapport ute

Vår årsrapport för 2020 har kommit från trycket och skickats ut till alla våra inventerare.

--> Läs mer

Dags för nattrutterna 2021

Den första mars drar årets nattruttssäsong igång. På nattrutterna räknar vi kvälls- och nattaktiva fåglar, däggdjur och från förra året även ljudligt lekande grodor och paddor.

--> Läs mer

Sveriges fåglar 2020 är nu klar

Nu börjar det bli en tradition. Anders Wirdheim på Birdlife Sverige har tillsammans med oss på SFT sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige. Detta i den lilla rapporten "Sveriges fåglar 2020".

--> Läs mer

Tack för i år - dags för Vinterfågelräkningen

Ut med 2020 och in med 2021!

--> Läs mer

Januariinventering av sjöfåglar och gäss 2021

Sedan 1967 har det i mitten av januari räknats övervintrande sjöfåglar i Sverige. Räkningarna ingår i den nationella miljöövervakningen och får stöd av Naturvårdsverket.

--> Läs mer

Sidor