Du är här

Nyheter

EBBA2 - en ny Europeisk fågelatlas

Ledd av den Europeiska fågelövervakningsorganisationen European Bird Census Council har ungefär 120 000 ornitologer i Europa de senaste åren bidragit med nya data till en ny atlas över Europas häckande fåglar.

--> Läs mer

Uppdaterade metodbeskrivningar för punktrutterna

Efter att en uppmärksam inventerare noterat att metodbeskrivningarna för punktrutterna på hemsidan och på protokollen inte var identiska har vi nu uppdaterat de på hemsidan så att de överensstämmer.

--> Läs mer

Vinterpunktrutter - 46:e säsongen börjar idag

Dags för vinterpunktrutterna!

Vinterpunktrutternas (Vinterfågelräkningen) första inventeringsperiod inleds på måndag 5 oktober. På vinterpunktrutterna räknar vi vinterfåglar under 1-5 perioder per vinterhalvår.

--> Läs mer

Det lilla felet på standardruttsprotokollet

I det protokoll som alla standardruttsinventerare fick i ett utskick har det smugit sig in ett litet fel så att raderna för grönfink och stenknäck "gömts". De borde synts mellan stare och steglits.

--> Läs mer

Svensk fågeltaxerings data exponeras på nätet via nytt datavärdskap

Svensk fågeltaxering är ett av många nationella och regionala miljöövervakningsprojekt som på Naturvårdsverkets uppdrag samlar in systematiska data över tillståndet i Sveriges naturmiljö.

--> Läs mer

Sidor