Du är här

Nyheter

Årsrapporten klar och hemsidan uppdaterad

Årsrapporten för 2017 är nu tryckt och distribuerad till våra inventerare.

--> Läs mer

Bokningen av standardrutter öppnad

Nu är det möjligt att anmäla sig för standardruttsinventering under 2018. De som gjorde en rutt under 2017 har fått förfrågan om de vill göra sin rutt även under 2018 och de har förtur för de rutter de gjort tidigare.

--> Läs mer

Bokningen av nattrutter öppnad

Nu har bokningen av årets nattrutter inletts! Det blir den nionde säsongen som landets ornitologer hjälper till med att följa hur det går för Sveriges nattaktiva fåglar.

--> Läs mer

Nationell kustfågelinventering 2017

Under 2017 genomfördes den tredje inventeringssäsongen inom ramen för den nationella kustfågelövervakningen. Delprogrammet består av 200 rutor om 2 x 2 km.

--> Läs mer

Sidor