Du är här

Resultat

För ett stort antal fågelarter går det att beräkna en populationstrend som visar om en art ökat eller minskat i antal. Tidsseriens längd varierar mellan arterna och våra olika program, men för flera arter har vi data från 1975 och framåt, alltså 40 år. 

Trenderna beräknas med en statistisk metod som kallas TRIM. 

Klicka på diagrammet så kommer du till trenderna.  

 

Observera att våra rådata från inventeringarna på förfrågan finns tillgängliga (med vissa begränsningar) för forskare, myndigheter och övriga intresserade.