Du är här

Årsrapporter

Årsrapporterna innehåller bland annat information om inventeringarnas omfattning de gångna säsongerna samt ger i tabell- och diagramform trenderna för ett stort antal arter sedan 1975. Diagrammen finns även här på hemsidan. Årsrapporten skickas ut till deltagande inventerare, men kan också beställas av oss. 

OBS! I dessa versioner av rapporterna är namnlistorna och omslaget borttagna

 Årsrapport för 2013 - Fel i tryckta versionen rättade

 Årsrapport för 2012 - Fel i tryckta versionen rättade

 Årsrapport för 2011

 Årsrapport för 2010

 Årsrapport för 2009

 Årsrapport för 2008

 Årsrapport för 2007

 Årsrapport för 2006 - Fel i tryckta versionen rättade

 Årsrapport för 2005

 Årsrapport för 2004

 Årsrapport för 2003

 Årsrapport för 2002

 Årsrapport för 2001

Du behöver Adobe Acrobat för att kunna läsa filerna