Du är här

Marina indikatorer

Här visas förslag på svenska indikatorer relaterade till EUs Marina direktiv. De är baserade på de nationella sjöfågelräkningarna som genomförs i Sverige under januari månad. Indikatorer visas för tre funktionella grupper (betande, bentiska, respektive fiskätande arter). Den första indikatorn nedan är de tre grupperna sammantaget. Indikatorerna visas separat för Västerhavet- respektive Östersjön.

Indikatorer för EUs Marina direktiv är under utveckling inom EU. De indikatorer som vi presenterar här är förslag på hur svenska varianter av sådana indikatorer skulle kunna se ut. De har ännu ingen officiell status i Sverige.