Du är här

Trender

Här kan du se populationsutvecklingen de senaste decennierna för ett stort antal svenska fågelarter. Du kan välja mellan att titta på alla trender för en art i samma diagram, eller få trenderna från respektive inventeringsprogram var för sig. Klicka på ikonerna så kommer du rätt:

 

Trender för punkt- och standardrutter 

 

Standardrutterna

 

Sommarpunktrutterna

 

Vinterpunktrutterna

 

Nattrutterna