Du är här

Trender på punkt- och standardrutter

Diagrammen nedan visar hur bestånden av runt 200 olika arter/underarter varierat i antal i Sverige under såväl häckningstid som vintertid perioden 1975-2022 (48 år). Data kommer från sommarpunktrutterna (röd linje), standardrutterna (svart linje) och vinterpunktrutterna (blå linje). För många arter finns bara trender från ett eller två av inventerings-programmen. För vissa arter har vi delat upp resultaten i två figurer. Rutter från hela landet är med i punktruttsmaterialet, men huvuddelen är från södra halvan av Sverige. Därför speglar de blå och röda kurvorna främst tillståndet i södra delen av Sverige. Standardrutterna är dock jämnt spridda över hela landet.