Du är här

Trender gåsräkningarna

Det finns två grupper av diagram här. De övre diagrammen visar hur bestånden av 8 gåsarter varierat under september (grågås) eller oktober (övriga) perioden 1976-2019, alltså 44 år, baserat på gåsräkningarna på hösten. De undre diagrammen visar hur bestånden av 6 gåsarter varierat under januari perioden 1978-2020, alltså 43 år, baserat på gåsräkningarna i januari. Vill man jämföra index från januaritrenderna med dem från vinterpunktrutterna så skall man komma ihåg att januari 2020 här motsvaras av "vintern 2019" på vinterpunktrutterna (vi kallar där vintern 2019/2020 för vintern 2019). OBS! Januarisiffrorna för vitkindad gås skall multipliceras med 100 för att få korrekta antal (siffran 800 är alltså egentligen 80 000).

September- och oktobertrender

Januaritrender