Du är här

Trender sjöfågelräkningarna

Det finns två grupper av diagram här. De övre diagrammen visar hur bestånden av 26 olika arter varierat under september perioden 1973-2022, alltså 50 år, baserat på sjöfågelräkningarna i september. De undre diagrammen visar hur bestånden av 30 olika arter varierat under januari perioden 1971-2022, alltså 52 år, baserat på sjöfågelräkningarna i januari. Vill man jämföra index från januaritrenderna med dem från vinterpunktrutterna så skall man komma ihåg att januari 2022 nedan motsvaras av "vintern 2021" på vinterpunktrutterna (vi kallar där vintern 2020/2021 för vintern 2020).

Septembertrender

 

Januaritrender