Hur går det för Sveriges fåglar?

Kungsfågel på höstkvist

Inom Svensk Fågeltaxering övervakar vi förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan drygt 50 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar, vid olika tider på året och på mer än tusen lokaler runt om i Sverige. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan vi följa hur antalet fåglar förändras över tid. 

Projektet drivs av Biologiska institutionen, Lunds universitet, som en del i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram.

Följande delprogram ingår i Svensk Fågeltaxering: standardrutterna, sommarpunktrutterna, vinterpunktrutterna, kustfågelrutorna, nattrutterna, sjöfågelrutterna häckningstid, och sjöfågel höst och vinter.

Vi är den svenska representanten i det europeiska nätverket för fågelövervakning (EBCC). Genom detta samarbete bidrar våra svenska data även till att följa hur det går för fåglarna i hela Europa.

 

 

Tillgänglighetsredogörelse