Du är här

Blanketter

*** Notera att du sedan sommaren 2021 bör skapa nya rutter samt redovisa dina inventeringar via vårt nya internetbaserade verktyg BioCollect. Vi föredrar att BioCollect används, men det går fortfarande bra att använda blanketterna nedan. ***

 

Här kan du ladda ner blanketter för redovisning av dina inventeringar. Det finns två typer av protokoll. Dels elektroniska protokoll (Excel) som du kan skicka in bifogade till ett mail, dels sådana som du skriver ut och fyller i för hand (pdf-filer).

Filer för koordinatsättning av rutter

Med hjälp av dessa filer kan du enkelt koordinatsätta din punktrutt eller nattrutt. Ladda hem relevant fil och följ anvisningarna i filen. Användning av Excel-filerna kräver att du har tillgång till programmet Excel, samt viss datorvana.

Koordinatsättning av punktrutt 

Koordinatsättning av nattrutt

Koordinatsättning av sjöfågelrutt

 

Protokoll för inmatning på dator (Excel)

Observera att användning av filerna kräver vana av Excel. Filerna är inte låsta. De gröna fälten är ifyllda med exempeldata och ändras av användaren. Börja med att spara filen på din egen dator. När du fyllt i filen, skicka ett e-brev med filen som attachment. Instruktioner om inventeringsmetodik finns INTE i dessa filer (se istället Metoder). Använd alltid senaste versionen eftersom filerna kommer att förbättras löpande vid behov.

Standardrutt (inkl däggdjur)

Sommarpunktrutt

Vinterpunktrutt  ("Vinterfågelräkningen") 

Nattrutt (inkl däggdjur och groddjur)

Kustfågelrutor

Sjöfåglar sommar

Sjöfåglar höst/vinter

 

Protokoll att skriva ut (pdf)

Standardrutt

Punktrutt, sommar

Punktrutt, vinter  ("Vinterfågelräkningen")

Notera att dessa pdf-protokoll måste skrivas ut på skrivare, fyllas i för hand och skickas till oss med vanlig post. När du fyllt i ett protokoll - häfta ihop sidorna innan du skickar.

För att kunna läsa PDF-filerna för pappersprotokoll behöver du programmet Acrobat Reader. Har du inte programmet kan du ladda ner det gratis genom att klicka på loggan nedan. Det kan vara nödvändigt att använda senaste versionen av Acrobat Reader!