Du är här

Inventera!

En fågelräknare står i en skog med kikare och anteckningsblock. Foto.

Svensk fågeltaxering bygger helt på de fantastiska insatser som görs av kunniga fågelskådare runt om i landet. Idag deltar ca. 700 personer varje år. Den som känner igen våra fåglar till utseende och läte är välkommen att delta. Att noggrant och systematiskt följa fågellivet på detta sätt är roligt, spännande och lärorikt. Dessutom gör man en insats för övervakningen av vår fågelfauna!

En sjungande svart-vit flugsnappare. Foto.Vad behöver man kunna för att vara med? Du bör känna igen fåglarna som finns i ditt område, både till utseende och läte. Att kunna läten är extra viktigt, för många individer hör man bara. Du behöver dock inte kunna vartenda litet pip. Testa och träna dina kunskaper här till höger.

Det finns flera olika inventeringsprogram med delvis olika metodik.